อินเตอร์เน็ต

การดูเว็บแบบเต็มหน้าจอโดยไม่มีคำสั่งบนเมนู

เพียงแค่คุณกดปุ่มที่แป้นพิมพ์ F11 เท่านั้น และถ้าต้องการให้กลับมาเหมือนเดิม ให้กดปุ่ม F11 อีกครั้ง

Leave a Reply