ทิป

การทำภาพเคลื่อนไหวบนหน้าจอ

ธีการกำหนดภาพเคลื่อนไหวบนหน้าจอภาพ โดยการนำไฟล์ Gif Animate มาวางไว้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้นะ 1) Click ขวาบนหน้าจอแล้วไปที่ Properties 2) Click แท็บ Desktop 3) Click ปุ่ม Customize Desktop 4) Click แท็บ Web นะ 5) Click ปุ่ม New 6) Click ปุ่ม Browse ค้นหาไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่เราต้องการ 8) Click ปุ่ม Ok เป็นอันเสร็จ(ถ้ายังไม่เสร็จก็ OK ไปเรื่อยๆนั่นแหละ)

Leave a Reply