อินเตอร์เน็ต

การลบemail address ที่จำไว้ออกจากการSign-In

คลิก Start Menu ของวินโดวส ์คลิกที่ Run - ใส่ :control userpasswords2 คลิก OK - จะเห็นวินโดว์ส User Accounts เลือก Advanced tab แล้วคลิกที่ Manage password - เลือกอีเมล์ ที่ต้องการลบออก แล้วคลิกที่ Remove

Leave a Reply