ซอฟแวร์

การสร้างไฟล์Torrent

1. ใน BC เลือก Create 2. Source File คลิกเลือกว่าเป็นแบบไฟล์เดียว(เช่น zip,mpeg,iso) ถ้าหลายไฟล์ใช้แบบไดเรคทอรี่ จากนั้น Browse ไปยังไฟล์หรือไดเรคทอรั่ 3. Piece Size เลือก Auto 4. Tracker Server อันนี้สำคัญมาก ต้องใส่ค่าตาม Tracker ที่เราจะ upload ขึ้นไป จะใส่ค่าอะไรส่วนมากแต่ละ Tracker จะมีบอกไว้ 5. เลือกชื่อไฟล์ torrent และไดเรคทอรี่ที่เก็บไฟล์ ส่วน Commet จะใส่หรือไม่ก้ได้ 6. กด OK แล้วรอให้โปรแกรมสร้างไฟล์ Torrent จนเสร็จ ดู Status ที่ด้านล่างสุดของโปรแกรม 7. การ upload ไฟล์ Torrent ที่สร้างเข้าไปยัง Tracker ให้ดูตามข้อกำหนดของแต่ละ Tracker นั้นๆ

Leave a Reply