ซอฟแวร์

การใช้งาน BitTorrent

1. โหลดโปรแกรม ตัวที่นิยมและใช้งานง่ายก็ BitComet (เรียกสั้นๆว่า BC)
ส่วนตัวอื่นๆได้แก่ ABC , TorrentStorm , Bitornado , BTQ , BitSpirit , etc
2. Install โปรแกรม
3. เปิดโปรแกรม BC
4. คลิก Preferences
Connection
– Global Max Download Rate : No Limit หรือจะ Limit ถ้าต้องการเล่นเวปไปด้วย
– Global Max Upload Rate : ใช้ 90-95% ของความเร็ว upload สูงสุดของ ADSL ที่ใช้
256/128 ใช้ 13 512/256 ใช้ 27 1M/512 และมากกว่า ใช้ 55 kB/s
– Max Simultaneous Download Tasks : คือจำนวน Torrent ที่โหลดพร้อมกัน ใช้ 2-3
อย่างอื่นไม่ต้องเซ็ตอะไร
ถ้าต้องการให้โปรแกรมปิดเครื่องให้เมื่อ Download เสร็จเลือก
– Auto stop : 100%
– Do not auto stop : 1
– Shut Down computer
5. หาไฟล์ torrent ที่ต้องการตาม Tracker
แล้วโหลดไฟล์ torrent มายังเครื่องเรา ส่วนมากมีขนาด 20-30 kB
6. ใน BC เลือก Open จากนั้นเลือกไฟล์ torrent ที่โหลดมา
7. เลือก Folder ที่เก็บไฟล์ และไฟล์ที่ต้องการโหลด (กรณีโหลดเฉพาะบางไฟล์)
8. รอจนกว่าจะโหลดเสร็จ
9. การปิด Task ให้กด Stop แล้วเลือก Remove – Remove Task Only
ระวังอย่าไปเลือก Remove Task & All File มิฉะนั้นไฟล์ที่โหลดมาเสร็จแล้วจะโดนลบทิ้งไปด้วย

Leave a Reply