ซอฟแวร์

การใช้งาน BitTorrent

1. โหลดโปรแกรม ตัวที่นิยมและใช้งานง่ายก็ BitComet (เรียกสั้นๆว่า BC) ส่วนตัวอื่นๆได้แก่ ABC , TorrentStorm , Bitornado , BTQ , BitSpirit , etc 2. Install โปรแกรม 3. เปิดโปรแกรม BC 4. คลิก Preferences Connection - Global Max Download Rate : No Limit หรือจะ Limit ถ้าต้องการเล่นเวปไปด้วย - Global Max Upload Rate : ใช้ 90-95% ของความเร็ว upload สูงสุดของ ADSL ที่ใช้ 256/128 ใช้ 13 512/256 ใช้ 27 1M/512 และมากกว่า ใช้ 55 kB/s - Max Simultaneous Download Tasks : คือจำนวน Torrent ที่โหลดพร้อมกัน ใช้ 2-3 อย่างอื่นไม่ต้องเซ็ตอะไร ถ้าต้องการให้โปรแกรมปิดเครื่องให้เมื่อ Download เสร็จเลือก - Auto stop : 100% - Do not auto stop : 1 - Shut Down computer 5. หาไฟล์ torrent ที่ต้องการตาม Tracker แล้วโหลดไฟล์ torrent มายังเครื่องเรา ส่วนมากมีขนาด 20-30 kB 6. ใน BC เลือก Open จากนั้นเลือกไฟล์ torrent ที่โหลดมา 7. เลือก Folder ที่เก็บไฟล์ และไฟล์ที่ต้องการโหลด (กรณีโหลดเฉพาะบางไฟล์) 8. รอจนกว่าจะโหลดเสร็จ 9. การปิด Task ให้กด Stop แล้วเลือก Remove - Remove Task Only ระวังอย่าไปเลือก Remove Task & All File มิฉะนั้นไฟล์ที่โหลดมาเสร็จแล้วจะโดนลบทิ้งไปด้วย

Leave a Reply