ไวรัส

ความหมายของ Virus,Worm,Trojan horse

ทั้งสามคำที่กล่าวมาเป็นชื่อของตัวป่วนที่แฮกเกอร์ใช้ส่งเข้ามาป่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งท่านจะได้ยินและ เจอกับทั้งสามคำอยู่บ่อยๆซึ่งแต่ละคำมีความหมายที่แตกต่างกันไป ดังนี้ครับ 1. Virus เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่สร้างความปั่นป่วนไปจนถึงทำให้เกิดความเสียหายให้กับข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ 2. Worm มีคุณสมบัติในการแพร่กระจายตัวเองผ่านทางอีเมล 3. Trojan horse เป็นโปรแกรมชนิดหนึ่งที่หลบซ่อนอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อกระทำการบางอย่าง เช่น แอบ ดาวน์โหลดโปรแกรมอันตรายเข้าไป ขโมยรหัสผ่าน ข้อมูลสำคัญ ของท่านซึ่งชื่อม้าโทรจัน

Leave a Reply