ทิป

ตั้งค่า font ให้ firefox

1. Tools -> Options…
2. ที่แผ่น Options คลิก Content
3. Default Fonts: เลือกชนิดของ fonts และขนาดที่ต้องการ

4. คลิก Advanced…
เมื่อคลิก Advanced แล้ว..

5. เลือก Fonts for Thai
ชนิดของฟ้อนต์ เลือกเป็น Tahoma หรือ MS Sans Serif ทั้งหมด

ขนาดของฟ้อนต์ ใส่ทั้ง 3 ช่อง
ช่องล่างสุด (Minimum fonts size:) จะเป็นตัวกำหนดขนาดของฟ้อนต์ที่เห็นในส่วน body ของเว็บ
ขั้นตอนนี้อาจจะใช้เซ็ต Fonts for.. อื่นๆด้วย เช่น Western

7. กำหนด Character Encoding ที่ต้องการเป็นมาตรฐานของ Firefox สำหรับภาษาใดๆ

OK ตลอด ก็เสร็จแล้วครับ

Leave a Reply