ทิป

ตั้งค่า font ให้ firefox

1. Tools -> Options... 2. ที่แผ่น Options คลิก Content 3. Default Fonts: เลือกชนิดของ fonts และขนาดที่ต้องการ 4. คลิก Advanced... เมื่อคลิก Advanced แล้ว.. 5. เลือก Fonts for Thai ชนิดของฟ้อนต์ เลือกเป็น Tahoma หรือ MS Sans Serif ทั้งหมด ขนาดของฟ้อนต์ ใส่ทั้ง 3 ช่อง ช่องล่างสุด (Minimum fonts size:) จะเป็นตัวกำหนดขนาดของฟ้อนต์ที่เห็นในส่วน body ของเว็บ ขั้นตอนนี้อาจจะใช้เซ็ต Fonts for.. อื่นๆด้วย เช่น Western 7. กำหนด Character Encoding ที่ต้องการเป็นมาตรฐานของ Firefox สำหรับภาษาใดๆ OK ตลอด ก็เสร็จแล้วครับ

Leave a Reply