วินโดวส์

ลบไฟล์Thumbs.dbที่อยู่ในFolder

Thumbs.dbที่อยู่ในFolderเกี่ยวกับ movieและรูปภาพ

ขั้นที่ 1 ที่ Windows กดปุ่ม Start – -> Run – -> พิมพ์ว่า GPEDIT.MSC เพื่อเรียกโปรแกรม Group Policy ขึ้นมา
จากนั้นให้ไปที่ User Configuration -> Administrative Templates -> Windows Components -> Windows Explorer

ขั้นที่ 2 ให้หาคลิ๊กคำว่า Turn off caching of thumbnail pictures
Double Click ขึ้นมาแล้ว Check ที่ Enabled แล้วกดปุ่ม OK

Leave a Reply