ฮาร์ดแวร์

เครื่องคอมฯ เสียงดังรบกวนขณะทำงานแก้ไง

ปัญหานี้สาเหตุเบื้องต้นอาจ เกิดจากพัดลมในเคส บริเวณด้านหลังเครื่อง ซึ่งปัญหานี้ไม่มีอันตรายต่อระบบเครื่องแต่อาจอาจจะก่อความรำคาญได้ คุณ อาจจะตรวจวิธีการติดตั้งพัดลมดูใหม่อีกครั้งว่าติดแน่นดีหรือไม่ และอย่าลืมตรวจว่าอุปกรณ์ได้วางถูกตำแหน่งหรือไม่ อาจจะต้องหนุนโฟมไว้รอบสกรูยึดทั้งสี่ตัว เพื่อเป็นการลดแรงสั่นสะเทือน

Leave a Reply