ซอฟแวร์ / ฮาร์ดแวร์

เิปิดการใช้งานของ Digital Audio

โดยปกติการเล่นเพลงผ่านทาง CD-Rom จะต้องต่อสายเคเบิลไปยัง Sound card ที่มีใน
เมนบอร์ด แต่ปัจจุบันเครื่องพีซี 1 เครื่องจะมี CD-Rom หลายอันการที่จะต่อสายเคเบิล
เหมือนแต่ก่อนค่อนข้างจะเป็นเรื่่องยุ่งยากก็มีวิธีการที่ดีกว่าโดยการเปิดใช้งานเจ้า Digital Audio
แทนการต่อสายเคเบิล มีวิธีการดังนี้ครับ
1. ให้ท่านคลิกขวาที่ My computer > Properties
2. เมื่อท่านอยู่ในหน้าต่าง System Properties แล้วให้คลิกที่แท็บ Hardware แล้วคลิกที่ปุ่ม Device Manager
3. เลือกไดรฟ์ CD ที่ท่านต้องการแล้วคลิกขวาแลือก Properties
4. เมื่อท่านอยู่ในหน้าต่าง Properties ของ CD แล้วให้ท่านคลิกที่แท็บ Properties แล้วคลิกเครื่องหมายถูกที่หน้าข้อความ
Enable digital CD audio for this CD-ROM device แล้วคลิก OK ลองทำดูนะครับ

Leave a Reply