Firefox ทิป

ท่านใดที่ใช้ Firefox อยู่ ท่านสามารถพิมพ์ชื่อเว็บไซท์ได้ โดยที่ไม่ต้องมี www. หรือ .com ต่อท้ายเลยก็ได้ครับ โปรแกรมก็จะเติม www. กับ .com ให้เองโอยอัตโนมัติครับ จริงๆ มันไม่ได้เติมให้อัตโนมัตนะครับ มันไป search ใน google ก่อนครับ ผลที่ได้ก็คือผล search ครับ ถ้าลองใส่ตัว a ดูมันจะเข้าเว็บของ apple เช่นเดียวกับที่เราไป search ใน google ใส่ตัว a ไปแล้วเลือก im feel lucky ครับ เสริมให้นิดนึงบางท่านอาจจะยังไม่ทราบ ใน FF ctrl + enter = .com shift + enter = .net ctrl + shift…