คีย์บอร์ด shortcuts

CTRL+C (Copy) CTRL+X (Cut) CTRL+V (Paste) CTRL+Z (Undo) DELETE (Delete) SHIFT+DELETE (Delete the selected item permanently without placing the item in the Recycle Bin) CTRL while dragging an item (Copy the selected item) CTRL+SHIFT while dragging an item (Create a shortcut to the selected item) F2 key (Rename the selected item) CTRL+RIGHT ARROW (Move the…

ตั้งค่า font ให้ firefox

1. Tools -> Options… 2. ที่แผ่น Options คลิก Content 3. Default Fonts: เลือกชนิดของ fonts และขนาดที่ต้องการ 4. คลิก Advanced… เมื่อคลิก Advanced แล้ว.. 5. เลือก Fonts for Thai ชนิดของฟ้อนต์ เลือกเป็น Tahoma หรือ MS Sans Serif ทั้งหมด ขนาดของฟ้อนต์ ใส่ทั้ง 3 ช่อง ช่องล่างสุด (Minimum fonts size:) จะเป็นตัวกำหนดขนาดของฟ้อนต์ที่เห็นในส่วน body ของเว็บ ขั้นตอนนี้อาจจะใช้เซ็ต Fonts for.. อื่นๆด้วย เช่น Western 7. กำหนด Character Encoding…

Firefox ทิป

ท่านใดที่ใช้ Firefox อยู่ ท่านสามารถพิมพ์ชื่อเว็บไซท์ได้ โดยที่ไม่ต้องมี www. หรือ .com ต่อท้ายเลยก็ได้ครับ โปรแกรมก็จะเติม www. กับ .com ให้เองโอยอัตโนมัติครับ จริงๆ มันไม่ได้เติมให้อัตโนมัตนะครับ มันไป search ใน google ก่อนครับ ผลที่ได้ก็คือผล search ครับ ถ้าลองใส่ตัว a ดูมันจะเข้าเว็บของ apple เช่นเดียวกับที่เราไป search ใน google ใส่ตัว a ไปแล้วเลือก im feel lucky ครับ เสริมให้นิดนึงบางท่านอาจจะยังไม่ทราบ ใน FF ctrl + enter = .com shift + enter = .net ctrl + shift…