ลบiconถังขยะบนหน้าจอในWinXP

ขั้นที่ 1 ที่ Windows กดปุ่ม Start – -> Run – -> พิมพ์ว่า GPEDIT.MSC เพื่อเรียกโปรแกรม Group Policy ขึ้นมา จากนั้นให้ไปที่ User Configuration -> Administrative Templates -> Desktop ขั้นที่ 2 ให้หาคลิ๊กคำว่า Remove Recycle Bin icon on the desktop Double Click ขึ้นมาแล้ว Check ที่ Enabled แล้วกดปุ่ม OK