การทำให้Network statusไปแสดงที่Task bar

ท่านคงเคยเห็นรูปคอมพิวเตอร์เล็กที่อยู่มุมล่างด้านขวาของจอ แต่จะทำอย่างไรเมื่อมันหายไป หรือถ้าไม่มีแล้วอยากให้มันมาแสดง เพื่อจะได้รู้สถานะของ การทำงานของ Network….ลองมาดูวิธีการกันเถอะครับ 1. ให้ท่านคลิกขวาที่ไอคอน My Network > properties 2. บนหน้าต่าง Nework connection ให้ท่านคลิกขวาที่รูป ISP หรือ Conection อื่นที่ต้องการแล้วเลือก Properties 3. ให้เลือกคลิกที่แท็บ General แล้วให้คลิกเลือกที่เช็กบ็อกซ์หน้าข้อความ Show icon in notification area when connected แล้วให้คลิก OK ท่านก็จะได้เห็นสถานะของเน็ทเวิร์คของท่านที่ทาสก์บาร์แล้วล่ะครับ

การลบemail address ที่จำไว้ออกจากการSign-In

คลิก Start Menu ของวินโดวส ์คลิกที่ Run – ใส่ :control userpasswords2 คลิก OK – จะเห็นวินโดว์ส User Accounts เลือก Advanced tab แล้วคลิกที่ Manage password – เลือกอีเมล์ ที่ต้องการลบออก แล้วคลิกที่ Remove