ทิป

Firefox ทิป

ท่านใดที่ใช้ Firefox อยู่ ท่านสามารถพิมพ์ชื่อเว็บไซท์ได้ โดยที่ไม่ต้องมี www. หรือ .com ต่อท้ายเลยก็ได้ครับ โปรแกรมก็จะเติม www. กับ .com ให้เองโอยอัตโนมัติครับ จริงๆ มันไม่ได้เติมให้อัตโนมัตนะครับ มันไป search ใน google ก่อนครับ ผลที่ได้ก็คือผล search ครับ ถ้าลองใส่ตัว a ดูมันจะเข้าเว็บของ apple เช่นเดียวกับที่เราไป search ใน google ใส่ตัว a ไปแล้วเลือก im feel lucky ครับ เสริมให้นิดนึงบางท่านอาจจะยังไม่ทราบ ใน FF ctrl + enter = .com shift + enter = .net ctrl + shift + enter = .org Ctrl+W ------------------ปิดแท็บ Ctrl+T-------------------- แท็บใหม่ Ctrl+N ------------------หน้าต่างใหม่ Ctrl+tab ----------------เคลื่อนไปแท็ปต่อไป Ctrl+Shift+Tab ------ไปแท็บก่อนหน้า Ctrl+1 -------------------แท็บที่1 Ctrl+2 ------------------แท็บที่สอง (ไปเรื่อยๆ) Ctrl+h ----------------- History Ctrl+J ------------------ Download Manager Ctrl+U ---------------- View Sources Ctrl++ ----------------- เพิ่มขนาดอักษร Ctrl+- ------------------- ลดขนาดอักษร Ctrl+0 ------------------- อักษรปกติ F6 หรือ Ctrl+L--------เลือกทั้งหมกใน Locationbar F3 หรือ Ctrl+F ------- ค้นหาข้อความในหน้านั้น

Leave a Reply