ทิป

Time Server ตั้งเวลาเครื่องผ่านอินเตอร์เน็ต

งานนี้ต้องขอขอบคุณสถาบัน NIST (National Institute of Standards and Technology) ที่ช่วยให้เครื่องคอมของคุณทำงานตรงเวลา ว่า กันว่าเวลาที่ถูกต้องนั้น 1 วินาทีมีค่าเท่ากับการสั่น 9,192,631,770 ครั้งของอะตอมซีเซียม ซึ่งข้อเท็จจริง ผู้ใช้ windows XP สามารถตั้งเวลาของเครื่องให้ตรงกับเวลามาตรฐานนี้ได้โดยอัตโนมัติ ในขณะที่ถ้าเป็นวินโดวส์เวอร์ชันเก่า คุณต้องติดตั้งโปรแกรมยูทิลิตี้จากผู้ผลิตรายอื่นเข้าไปด้วย ขั้นตอนมีดังนี้ - ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนนาฬิกาบน System Tray - คลิกแท็บ Internet Time - จากนั้นเลือก Server - คลิกปุ่ม Update Now สำหรับการตั้งเวลาให้ตรงในครั้งต่อไป - คลิกเช็กบ็อกซ์ “Automatically synchronize with an Internet time server” อย่าง ไรก็ดี ปกติระบบจะตั้งให้ที่การอัพเดตเวลาโดยอัตโนมัติทุก ๆ 7 วัน แต่ความเป็นจริงระบบนาฬิกาบน windows จะมีการหน่วงเล็ก ๆ เนื่องจากการทำงานของระบบ GUI (Graphic User Interface) ที่เรียกว่า Jitter ผลลัพธ์คือเวลาที่แสดงผลจะช้ากว่าความเป็นจริงไปเรื่อย ๆ ตลอดเวลาจะรอให้ครบสัปดาห์ก็สายไปเสียแล้ว คุณสามารถลดระยะเวลาดังกล่าวได้โดยแก้รีจิสทรี ที่ - HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Controlset001\Services\W32Time\ TimeProviders\Ntpclient - สังเกตุที่เฟรมด้านขวามือจะมีเอ็นทรี SpecialPolllnterval - ให้เลือกเช็กบ๊อกซ์ในกรอบ Base เป็น Decimal ค่าที่แสดงในช่อง value Data จะเป็น 604800 วินาที (เท่ากับ 7 วัน) ถ้าคุณต้องการแก้เป็นซิงก์เวลาทุกวันก็แก้ตัวเลขนี้เป็น 86400 ก็เป็นอันเรียบร้อยครับ

Leave a Reply