Flash News
  • วิธีกำจัดไวรัส ที่ทำให้หน้าจอเป็นภาษาจีน เมื่อท่านพบหน้าจอขึ้นแสดงอักษรภาษาจีน ซึ่งอาจเกิดจากการติดไวรัส หรือ Spyware โดยติดมาจากการ Save ไฟล์จาก Handy Drive หรือจากกรณีอื่นๆ ให้ท่านดำเนินการแก้ไขดังต่อไปนี้ 1. ทำการ Download โปรแกรม Security Task Manager จาก http://www.kku.ac.th/data/services/software/taskmanager16.exe 2. ทำการติดตั้งโปรแกรม Security Task Manager…
  • อุปกรณ์เครือข่ายของผู้เริ่มต้นที่ควรรู้จัก ฮับ (Hub) เป็นอุปกรณ์ที่ถือว่าพื้นฐานมากๆ สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน โดยการทำงานของมันมีหลักง่ายๆ อยู่ว่า เมื่อคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งบนเครือข่ายต้องการส่งข้อมูลไปให้คอมพิวเตอร์ อีกเครื่องหนึ่ง ฮับจะทำการส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ค่อยมีประ